Дирекция “ Европейски и национални проекти и програми и екология“ при Община Хасково  участва в разработването и реализирането на политиката на общината в областта на международното сътрудничество и Европейските и национални програми за безвъзмездна помощ  и политиката на общината по отношение на околната среда.

 

Надежда  Иванова

Надежда Иванова

Директор дирекция

Площад Общински №1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Екология"

Венета Тенчева началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603373
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Илияна Колева ст.експерт ''Чистота'' ул.Михаил Минчев 3 038603374
Любомир Георгиев гл.експерт "Упр. на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Силвена Делчева гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603374

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

началник отдел ЕНПП началник отдел пл.Общински 1 038 603447
Валентин Спенджаров ст.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393
Венцислава Запрянова гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603429
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393
Росица Ангелова гл.експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429
Стоян Арабаджиев гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428

Изпрати съобщение до служител