Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база "Смокините"

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база Смокините Търсят се камериерки и работници кухня, осигурени са нощувки и храна. За повече информация на телефони: 038 66 41 15 и 0888 82 04 53...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....

Обявление за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжността "Организатор, реклама и дизайн" в ОП "Туристически информационен център" към община Хасково

Обявление за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжността Организатор, реклама и дизайн в ОП Туристически информационен център към община Хасково моля изтеглете прикачените файлове:...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика, стопански дейности и управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика, стопански дейности и управление на общинската собственост в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....