Вашето мнение

Акцентът в развитието на Община Хасково следва да се постави на:

Карта на Хасково


A+ A A-

Решение № 0601

Общински съвет - Хасково


Протокол №34 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.08.2010 год.


На основание §52 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2010 г. и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

I. Въвежда системата на делегирани бюджети в Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на град Хасково, считано от 01.10.2010 год., както следва:

1. ЦДГ № 1 „Ян Бибиян”;

2. ЦДГ № 2 „Незабравка”;

3. ЦДГ № 3 „Зорница”;

4. ОДЗ № 5 „Пинокио”;

5. ЦДГ № 7 „Здравец”;

6. ЦДГ № 9 „Усмивка”;

7. ЦДГ № 10 „Радост”;

8. ОДЗ № 11 „Елхица”;

9. ОДЗ № 15 „Слънце”;

10. ОДЗ № 16 „Славейче”;

11. ОДЗ № 17 „Иглика”;

12. ОДЗ № 18 „8-ми март”;

13. СДГ № 19 „Щурче”;

14. ОДЗ № 20 „Весели очички”;

15. ОДЗ № 22 „Звънче”;

16. Детска градина по изкуствата.

II. Определя единен разходен стандарт за местна издръжка, за 1 /едно/ дете за месеците: октомври, ноември и декември, общо 225 лева от общинска субсидия.

III. Определя директорите на посочените ЦДГ и ОДЗ, като второстепенни разпоредители на бюджетни кредити.

IV. Кметът на Община Хасково, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на основание чл.28, ал.1 от ЗОБ, със заповед да определи правата и отговорностите на директорите на ЦДГ и ОДЗ, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

V. Директорите на детските заведения, преминаващи по системата на делегирани бюджети, да разкрият банкови сметки, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от 01.10.2010 година.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art

Minecraft 2 sims 4 2014 sex Where can i buy viagra in UK Viagra Online Sydney Tofranil UK Order Getting Cialis In UK Viagra pbs UK Buy Viagra Online Usa Licensed Pharmacy Can you get viagra over the counter in UK Can i bring viagra into UK Can You Import Suhagra Into UK Online chemist UK viagra Buy Viagra New Zealand Online Sildenafil Citrate 20mg Tablet Nolvadex Prices UK Brand viagra online UK Buy Viagra Now Online No Prescription Buy Generic Viagra Now Buy Lioresal In Tawau Viagra sales online UK Viagra with fluoxetine UK Metronidazole Online In Singapore